Termeni si Conditii Inapoi

Bine a-ţi venit pe Site-ul www.operatortravel.ro

Accesând sau utilizând website-ul www.operatortravel.ro,sunteţi de acord cu termeni şi condiţii,farã nici o altã restricţie.

Acestã paginã se referã la condiţiile de utilizare a website-ului www.operatortravel.ro,care este deţinut şi administrat de SC Operator Travel SRL.

Operator Travel acţioneazã ca şi Agent

Operator Travel acţioneazã şi ca agent pentru terţi furnizori cum sunt:liniile aeriene,hoteluri, companii de închiriat maşini precum şi alti Furnizori de Servicii Turistice-denumiti in continuare Furnizori.Operator Travel nu-şi asumã nici o responsabilitate pentru produsele şi serviciile turistice oferite de Furnizori şi nu garanteaza în nici un fel (fie explicit sau implicit) acurateţea sau calitatea produselor şi a serviciilor reflectate pe acest Site.

Informaţii publicate pe site

Operator Travel garanteazã Utilizatorului acces limitat,în interes personal,pe acest Site,pentru solicitare de oferte şi programe turistice,informaţii despre destinaţiile promovate,abonare la newsletter,achiziţionare de produse Operator Travel,rezervãri,precum şi suport live sau prin e-mail,etc.Ȋntregul conţinut al acestui Site,incluzând imagini,texte,grafice,simboluri,elemente de grafica web,scripturi,programe şi alte date,reprezintã proprietatea Operator Travel şi a furnizorilor sãi.

Condiţiile Furnizorilor de Servicii Turistice.

Toate solicitãrile dumneavoastrã efectuate pe Site sau prin intermediul reţelelor de socializare de tipul Facebook,sunt considerate intenţia dumneavoastrã de a primi o oferta / efectua o rezervare la agenţia Operator Travel.Completarea formularului nu reprezintã o rezervare fermã.

Dacã cererea dvs.va fi acceptatã,veţi primi un e-mail de confirmare de la Operator Travel şi va intra în vigoare Contractul cu turistul.

Dacã optaţi pentru înregistrare pe acest Site vã obligaţi sã ne furnizaţi corect numele,adresa şi alte informaţii necesare.

Dacã informaţiile furnizate nu sunt corecte şi complete,Operator Travel poate alege sã nu raspundã la solicitarea dumneavoastrã Toate serviciile turistice publicate pe Site sunt în funcţie de disponibilitatea Furnizorilor.Termenii si condiţiile Furnizorului (incluzând regulile de transport al pasagerilor impus de liniile aeriene) şi sunt valabile în limita locurilor disponibile.

Termenii Furnizorilor pot include prevederi referitoare la diferite proceduri de platã,obligaţii,anulãri,modificãri ale rezervãrilor şi restituiri de bani (daca este cazul) ori restricţii de alta naturã.Unele companii aeriene pot impune taxe suplimentare.

Operator Travel nu este responsabilã pentru costurile care pot sã aparã în momentul transferurilor de la un aeroport / terminal la altul.De asemenea unele hoteluri pot colecta diferite taxe locale.

Informaţii cu privire la condiţiile de cãlãtorie într-o anumitã ţara,puteţi obţine de la ambasada ţãri respective.

În cazul pierderii documentelor de cãlãtorie,turistul este obligat sã obtinã un document provizoriu,pe cheltuiala sa.

Sunteţi direct responsabil pentru respectarea condiţiilor impuse de Furnizorul Serviciilor Turistice privind timpii de îmbarcare,reconfirmarea zborurilor sau a oricaror alte reguli.Vã rugam sã notaţi cã timpul minim de îmbarcare (înaintea plecãrii) recomandat de companiile aeriene,este de 120 min.pentru zborurile internaţionale,respectiv 90 min.pentru zborurile interne.Nerespectarea acestei reguli poate duce la anularea rezervãrii dvs.de zbor.

Pentru alte informaţii legate de cãlãtoria cu avionul,cu diferite companii aeriene,despre:documentele necesare pentru cãlãtorie,informaţiile despre îmbarcare,controlul vamal,copii neînsoţiţi,cãlãtoria persoanelor cu dizabilitãţi sau transportul animalelor de companie,vã rugãm sã accesaţi site-urile oficiale ale acestora.

În cazul în care nu exista disponibilitate pentru hotelul/pachetul/transportul/perioada solicitatã de dumneavoastrã,vom oferi variante alternative care sã îndeplineascã cerintele dumneavoastrã;dacã niciuna dintre variantele propuse nu îndeplineşte cerinţele dumneavoastrã,iar consultanţii noştri nu vor putea sã gaseascã o alternativã pe care sã o acceptaţi,solicitarea va fi consideratã închisa.

Anulãri / Modificãri

Pentru modificarea unei rezervãri (înlocuire de persoane,perioada,hotel,tip camerã,numãr de persoane etc.) se percepe o taxã de modificare/rezervare/modificare,iar tariful pachetului trebuie reconfirmat cu referentul de destinaţie deoarece pot aparea modificãri,în funcţie de fiecare situaţie în parte (Fiecare hotel are o politicã diferitã şi poate percepe penalizãri în caz de modificare a rezervãrii inţiale).

Anularea sau modificarea serviciului/pachetului rezervat este supusã termenilor si condiţiilor specifice ale Partenerilor şi sunt menţionate pe contract.Condiţiile de anulare/modificare specifice vor fi comunicate şi se considerã acceptate odatã cu efectuarea rezervãrii.

Pachetele sau serviciile rezervate la Oferta Specialã,sau de tipul Early Booking,Last Minute, etc.,sunt supuse unor condiţii de anulare/modificare specifice,de cele mai multe ori cu penalizare de 100% din valoarea pachetului rezervat,motiv pentru care este foarte important sã cunoaşteţi aceste aspecte în momentul rezervãrii. În anumite situaţii este posibil sã nu mai puteţi anula sau modifica anumite servicii sau va trebui sã respectaţi anumite cerinţe pentru anulare sau modificare a serviciului achiziţionat sau rezervat.

Modificarea condiţiilor de intrare în anumite state nu poate constitui motiv de anulare/modificare/amanare a cãlãtoriei rezervate prin intermediul agenţiei noastre.Turistii trebuie sã îsi verifice valabilitatea şi starea documentelor de cãlãtorie (carte de identitate sau paşaport) conform cu condiţiile de cãlãtorie.Mai multe detalii regasiţi:http://www.mae.ro

În cazul în care doriţi anularea sau modificarea unui serviciu/pachet rezervat,este responsabilitatea dumneavoastrã de a informa în scris Agenţia despre intenţiile dumneavoastrã.Agenţia nu va proceda la anulare sau modificare în lipsa unei cereri ferme din partea dumneavoastrã,exprimatã în scris,sau sub orice formã posibilã (e-mail,fax,scrisoare, cerere scrisã de manã,etc).

Nu vom lua în considerare reclamaţiile care nu au fost supuse atenţiei hotelului pe timpul şederii clientului.Orice reclamaţie trebuie raportatã pe loc hotelului.

Nu suntem responsabili pentru compensarea niciunei situaţii care ar fi putut fi rezolvatã la faţa locului dacã hotelul ar fi fost informat.

Deoarece pentru retragerile (din orice motiv) înaintea plecãrii se aplicã penalizãri conform contractului.Pentru a nu pierde banii se recomandã plata (odata cu avansul) asigurãrii “STORNO” (aprox.2 % din preţul excursiei),care prevede restituirea banilor când nu se mai poate participa la excursie (conform condiţiilor poliţei de asigurare).

Plata

În funcţie de termenii şi condiţiile impuse de hoteluri,la momentul rezervãrii vi se poate cere plata integralã sau parţialã a serviciului rezervat,iar plata va fi efectuatã in contul Operator Travel. Plata serviciilor turistice se poate face in Euro,sau Lei.

Pentru plãţile în Lei,cursul de schimb valutar aplicat va fi cel al Bãncii Transilvania,din ziua plaţii.Toate tarifele şi taxele pot fluctua datoritã modificãrii cursului de schimb.În cazul neefectuãrii unei plaţi,rezervarea se va anula automat.

Obligaţiile utilizatorului

Sunteţi de acord sã respectaţi urmatoarele obligaţii incluzând (fara a se limita)

- sunteţi responsabil financiar pentru toate tranzacţiile efectuate în contul sau în numele dvs.

-sã aveţi vãrsta peste 18 ani şi capacitatea legalã de a iniţia acţiuni juridice;

- garantaţi veridicitatea datelor furnizate despre dvs.sau membrii familiei dvs.

- nu veţi utiliza site-ul în scopuri speculative,generare de rezevãri false sau frauduloase

- nu veţi transmite materiale politice,pornografice,rasiste sau a alte materiale care contravin legii

- obligativitatea de a nu altera,copia,distribui,vinde,afişa,licenţia sau reproduce conţinutul site-ului cu exceptia utilizãrii în scop personal şi necomercial a unei singure copii a informaţiei continutã în site.

Newsletter

Achiziţia de produse şi servicii turistice de la Operator Travel înseamna acceptul de a primi newsletter-ele Operator Travel sau alte materiale promoţionale,care va vor fi trimise cãtre adresa dumneavoastrã de e-mail/telefon şi vor include noutãţi şi oferte speciale precum şi alte informaţii.

Legãturi cãtre alte Site-uri

Acest site poate conţine link-uri cãtre diverse site-uri.Atunci când accesaţi aceste site-uri,vã aflaţi implicit în afara site-ului www.operatortravel.ro şi aveţi obligaţia de a respecta termenii şi condiţiile de utilizare ale noilor site-uri accesate.

Modificãri asupra Site-ului

Operator Travel poate modifica design-ul sau conţinutul Site-ului,inclusiv disponibilitatea furnizorilor serviciilor turistice,baza de date,precum şi alte caracteristici ale Site-ului.

Modificãri în termeni şi condiţiile de utilizare

Operator Travel îşi rezervã dreptul de a modifica oricând şi în orice mod prevederile din Termeni şi Condiţii,farã nici o notificare prealabilã şi farã a fi obligat sã îndeplineascã anumite formalitaţi faţã de Utilizatori.

Orice modificare este acceptatã necondiţionat şi în totalitate de catre Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare a acestuia,iar neacceptarea oricarei modificãri atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta imediat accesarea Site-ului şi/sau utilizarea în orice mod a serviciilor.Aceste reguli sunt în conformitate cu legislaţia romanã în vigoare.

Deşi facem eforturi în vederea asigurãrii calitaţii,corectitudinii şi caracterului actual al materialelor publicate în Site,nu putem garanta,expres sau implicit,în privinţa continutului sau.Este necesar sa ne contactaţi şi sa verificaţi dacã informaţiile sunt actuale.

Date personale

Datele dumneavoastră personale sunt colectate la seddile Operator Travel prin site-ul nostru web,prin e-mail,prin centrul telefonic şi prin poştă. Colectăm şi utilizăm datele dumneavoastră personale în scopul procesării rezervării dumneavoastră colectăm următoarele date:numele,adresele,seriile de paşaport sau de carte de identitate naţională emisă de un guvern din UE,numerele de telefon,de e-mail,cardul de credit/debit sau alte detalii de plată aferente rezervarilor.

Pentru comunicarea cu dumneavoastră (de exemplu,în eventualitatea modificarii,întârzierii unui zbor).Pentru a vă trimite memento-uri despre rezervările neterminate.Pentru a vă trimite newslettere.Pentru a vă furniza oferte alcătuite pe baza preferinţelor dumneavoastră.

Securizãm datele dumneavoastrã.prin utilizarea de soluţii tehnice şi organizatorice precum:stocarea de informaţii pe servere securizate,criptarea transferurilor de date cãtre şi de la serverele noastre utilizând tehnologia SSL,permiterea accesului la datele dvs.personale doar când este necesar,criptarea datelor personale,criptarea e-mailurilor.

Mãsurile luate în vederea respectãrii obligaţiilor sunt mãsuri destinate sã asigure un nivel adecvat al securitatii informatiilor,luand in calcul stadiul actual al dezvoltarii,costurile implementãrii,naturã,domeniul de aplicare,contextul şi scopurile prelucrãrii,precum şi riscul cu diferite grade de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertãţile persoanelor fizice.

Este posibil să divulgăm datele dumneavoastră personale către următoarele categorii de terţe părţi (destinatari),în scopurile descrise mai jos:

• agenţi de turism şi alte terţe părţi prin care aţi rezervat călătorii sau alte servicii

• alţi furnizori de servicii de la care aţi achiziţionat servicii (inclusiv,dar fără limitare la asigurări,servicii de transfer) de pe site-ul nostru web,prin centrul nostru telefonic

• partenerii noştri din schemele de loialitate la care aţi aderat

• companii de operare la sol şi aeroporturi pentru a furniza un servici pe care l-aţi solicitat

• companii de carduri de credit,furnizori de servicii de plăţi pentru a procesa plăţile pe care le-aţi iniţiat la sedii,pe site-ul nostru web,sau prin centrul nostru telefonic

• terţe părţi care derulează sondaje despre clienţi în numele nostru

• alţi furnizori de servicii implicaţi de noi pentru procesarea datelor

• terţe părţi precum firme de avocatură,tribunale,alte entităţi sau furnizori de servicii pentru a impune sau pentru a aplica orice prevederi din contractul cu dumneavoastră

• autorităţi guvernamentale sau de aplicare a legii precum poliţia şi autorităţile de reglementare,la solicitarea acestora și numai în măsura în care este necesar conform legilor în vigoare sau pentru protecția drepturilor noastre sau pentru siguranța clienților,angajaților și bunurilor noastre.

Drepturile dvs.în legãturã cu datele dvs.personale:

• aveţi dreptul de a accesa datele dvs.şi a primi informaţii despre utilizarea acestora

• aveţi dreptul de a cere corectarea şi/sau completarea informaţiilor (dreptul la rectificare)

• aveţi dreptul de a cere ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) • aveţi dreptul de a restricţiona utilizarea datelor

• aveţi dreptul de a primi datele într-un format portabil • aveţi dreptul de a vã opune prelucrãrii datelor dvs.

• aveţi dreptul de a vã retrage consimţãmantul pentru prelucrarea datelor dvs.

• aveţi dreptul de a apela cãtre o autoritate de supraveghere

• prin transmiterea unei cereri cãtre adresa de e-mail: protectiedate@operatortravel.ro

 

OPERATOR TRAVEL S.R.L a fost înregistrată la registratura generală a autorităţii de supraveghere a prelucrãrii datelor cu caracter personal sub nr.20343

Rezervari