Politica de confidentialitate Inapoi

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,modificată şi completată şi ale Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Operator travel SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate,datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră,un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

 

Cu ce scop prelucrãm datele dumneavoastrã persoanle

Scopul colectării datelor este pentru furnizarea/prestarea de servicii hoteliere şi de turism, comercializarea diferitelor produse şi/sau servicii proprii sau pentru terţi,reclama,marketing şi publicitate pentru serviciile şi/sau produsele oferite de agenţia Operator Travel şi în niciun caz nu vor fi furnizate unei terţe părţi,cu excepţia agenţiilor de turism touoperatoare partenere cele care deţin pachetele de turism comercializate de agenţia noastră.Pentru comunicarea cu dumneavoastră (de exemplu,în eventualitatea modificarii,întârzierii unui zbor).Pentru a vă trimite memento-uri despre rezervările neterminate.Pentru a vă trimite newslettere.Pentru a vă furniza oferte alcătuite pe baza preferinţelor dumneavoastră.Utilizãm datele dumneavoastrã pentru scopuri de business şi administrative (în special pentru a vã contacta şi pentru a procesa comenzile pe care le plasaţi pe site-ul nostru),pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale,de a promova serviciile noastre în legaturã cu drepturile şi obligaţiile noastre legale.

  Cum colectãm sau obţinem informaţii despre dumneavoastrã.

Operator Travel SRL colectează informații atunci când te înregistrezi pe site-ul nostru,faci o achiziție,te inscrii la un concurs,și/sau atunci când te deconectezi.Informațiile colectate includ numele,adresa de e-mail,numărul de telefon și/sau cardul de credit,prin poştă,la sediul firmei,prin completarea formularelor online sau offline cãnd furnizaţi datele respective, prin înscrierea în baza de date a societaţii pentru a primi informãri de marketing cu privire la serviciile şi produsele noastre.

 Procesarea datelor personale sensibile

În anumite situaţii categorii specifice,colectãm”date personale sensibile”cum ar fi date legate de sănătate,de exemplu atunci când solicitaţi asistenţă specială pentru rezervãri de transport sau pentru servicii de cazare(solicitarea unui meniu special la hotel,dizabilitãţi-solicitarea unui hotel cu rampã,etc.)sau când ne furnizaţi informaţii despre pregătirea dumneavoastră pentru calatorie(de exemplu dacă sunteţi gravidă sau informaţii despre alergii),pentru motive de siguranţă.

Datele minorilor le prelucrãm pentru desfasurarea în condiţii optime a serviciilor contractate de cãtre reprezentantii legali ai minorilor.

Pentru a procesa datele dumneavoastră personale sensibile va trebui să obţinem consimţământul dumneavoastră specific;în caz contrar,este posibil să nu vă putem furniza serviciile solicitate.

Este posibil să utilizăm datele dumneavoastră personale sensibile acolo unde este necesar pentru a ne întemeia,a ne exercita sau a ne apăra de plângerile legale şi pentru a asigura respectarea prevederilor legale obligatorii.Transferul datelor dumneavoastră personale sensibile către terţi,pe baza prevederilor legale obligatorii.

 

Consecinţele refuzului sau eşecul în furnizarea datelor personale

Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele,acestea fiind necesare emiterii actelor de cãlatorie şi prestãrii serviciilor hoteliere şi de turism.

Refuzul dvs.determină neemiterea actelor de cãlatorie şi imposibilitatea prestãrii serviciilor hoteliere şi de turism contractate.Rețineți că,sunt cazuri în care nu veți putea anula sau obține rambursări pentru nicio taxă plătită.

 

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor personale

Operator Travel va lua toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale,pierderii,modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt doar cei desemnaţi de conducerea societăţii şi au instruirea necesară obligativităţii păstrării confidenţialităţii datelor la care au acces.Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai în scopurile declarate,în concordanţă cu prevederile legislative în vigoare.

Ȋn cazul în care unul sau mai mulţi utilizatori sunt revocaţi din diverse motive conturile de acces se suspendã automat.

Utilizatorii acceseazã datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

Computerele de la care se acceseazã baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt parolate,au implementate soluţii de protecţie antivirus,antispam şi firewall updatate la zi.

Orice persoanã vizatã are dreptul de a obţine de la operator,la cerere (în mod gratuit,pentru o solicitare pe an),confirmarea faptului ca datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.

Securizãm datele dumneavoastrã prin utilizarea de soluţii tehnice şi organizatorice precum:stocarea de informaţii pe servere securizate,criptarea transferurilor de date cãtre şi de la serverele noastre permiterea accesului la datele dvs.personale doar când este necesar,criptarea datelor personale,criptarea e-mailurilor.

Mãsurile luate în vederea respectãrii obligaţiilor sunt mãsuri destinate sã asigure un nivel adecvat al securitatii informatiilor,luand in calcul stadiul actual al dezvoltarii,costurile implementãrii,naturã,domeniul de aplicare,contextul şi scopurile prelucrãrii,precum şi riscul cu diferite grade de probabilitate şi gravitate pentru drepturile şi libertãţile persoanelor fizice.

Folosim cookie-uri şi tehnologii similare de colectare a informaţiilor. Cookie-urile sunt fisiere de date care sunt trimise de pe un site web catre un browser pentru a inregistra informatii despre utilizatori in diferite scopuri.

Transferarea datelor dumneavoastrã personale doar dacã suntem obligaţi sã facem acest lucru prin lege sau în vederea executãrii obligaţiilor contractuale faţã de dvs.Atunci când facem acest lucru,ne asigurãm ca existã mãsuri de protecţie adecvate,de exemplu:protecţia datelor cu caracter personal cãtre partenerii este reglementatã prin clauze contractuale standard pentru transferul de date cu caracter personal.

Utilizam o serie de terti pentru a ne furniza servicii care sunt necesare pentru a ne derula afacerea sau pentru a ne ajuta sa ne desfasuram afacerea si care proceseaza informatiile dvs. pentru noi in numele nostru,respectiv:

 • agenţi de turism şi alte terţe părţi prin care aţi rezervat călătorii sau alte servicii
 • alţi furnizori de servicii de la care aţi achiziţionat servicii (inclusiv,dar fără limitare la asigurări,servicii de transfer) de pe site-ul nostru web,prin centrul nostru telefonic
 • partenerii noştri din schemele de loialitate la care aţi aderat
 • companii de operare la sol şi aeroporturi pentru a furniza un servici pe care l-aţi solicitat
 • companii de carduri de credit,furnizori de servicii de plăţi pentru a procesa plăţile pe care le-aţi iniţiat la sedii,pe site-ul nostru web,sau prin centrul nostru telefonic
 • terţe părţi care derulează sondaje despre clienţi în numele nostru
 • alţi furnizori de servicii implicaţi de noi pentru procesarea datelor
 • terţe părţi precum firme de avocatură,tribunale,alte entităţi sau furnizori de servicii pentru a impune sau pentru a aplica orice prevederi din contractul cu dumneavoastră
 • Furnizorii de servicii de telefonie
 • Furnizori de servicii de e-mail
 • Furnizorii de servicii IT
 • Dezvoltatori de site-uri web
 • Furnizorul (furnizorii) de servicii de gazduire web
 • Furnizorii de servicii de marketing
 • Furnizor de servicii de e-mail marketing
 • autorităţi guvernamentale sau de aplicare a legii precum poliţia şi autorităţile de reglementare,la solicitarea acestora și numai în măsura în care este necesar conform legilor în vigoare sau pentru protecția drepturilor noastre sau pentru siguranța clienților,angajaților și bunurilor noastre.

Informatiile dvs.vor fi partajate cu acesti furnizori de servicii,acolo unde este necesar pentru a va oferi serviciul pe care l-ati solicitat,indiferent daca aceasta solicitare este de accesare a site-ului nostru sau comandare bunuri si servicii de la noi.

Respectam Regulamentul 2016/679/UE în legãturã cu drepturile datelor dumneavoastrã personale:

Conform Legii nr.677/2001,Beneficiaţi de dreptul de a accesa datele dumneavoastrã.şi a primi informaţii despre utilizarea acestora;aveţi dreptul de a cere corectarea şi/sau completarea informaţiilor (dreptul la rectificare);aveţi dreptul de a cere ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat);aveţi dreptul de a restricţiona utilizarea datelor;aveţi dreptul de a primi datele într-un format portabil;aveţi dreptul de a vã retrage consimţãmantul pentru prelucrarea datelor dvs.;aveţi dreptul de a apela cãtre o autoritate de supraveghere;de asemenea,vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Totodată,aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.

Operatorul este obligat sa comunice informatiile solicitate,in termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte,vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Pentru exercitarea acestor drepturi,vă puteţi adresa cu o cerere scrisă,datată şi semnată la adresa de e-mail: protectiedate@operatortravel.ro

Perioade de retentie
Informatii privind comenzile plasate:atunci cand plasati o comanda pentru bunuri si servicii,pastram aceste informatii timp de sase ani de la incheierea exercitiului financiar in care ati plasat comanda,in conformitate cu obligatia noastra legala de a pastra inregistrari in scopuri fiscale.
Corespondenta:atunci cand faceti o cerere sau ne contactati din orice motiv,fie prin e-mail sau prin intermediul formularului nostru de contact sau telefonic,vom pastra informatiile dvs. atata timp cat este necesar sau pana la solicitarea dumneavoastra expresa de a va sterge datele, ce va fi aplicata in mod coroborat cu obligatiile legale stabilite in sarcina noastra.

Criterii pentru stabilirea perioadelor de pastrare

In orice alte circumstante,va vom pastra informatiile doar atat timp cat vor fi necesare,luand in considerare urmatoarele:

 • scopul si utilizarea informatiilor dvs.atat in prezent,cat si in viitor (spre exemplu,daca este necesar sa continuam stocarea acelor informatii pentru a continua sa ne indeplinim obligatiile in baza unui contract cu dvs.sau sa va contactam in viitor;
 • daca avem o obligatie legala de a continua prelucrarea informatiilor dvs.(cum ar fi orice obligatii de pastrare a inregistrarilor impuse de legea sau reglementarile relevante);
 • daca avem orice temei pentru a continua prelucrarea informatiilor (cum ar fi consimtamantul dvs.);
 • daca avem un interes legitim pentru a continua prelucrarea datelor dvs.;
 • ·nivelurile de risc,cost si responsabilitate implicate in continuarea detinerii informatiilor.

Asiguratori

Vom dezvalui informatiile dvs.asiguratorilor nostri in cazul in care este necesar sa o facem,de exemplu:daca optati pentru sistemul de asigurari in momentul achizitionarii unui pachet turistic,sau ulterior,in legatura cu o reclamatie sau o eventuala cerere pe care o primim / o facem sau in conformitate cu obligatiile noastre generale de dezvaluire,conform contractului nostru de asigurare cu acestia.Asiguratorii nostri se afla in Romania.

Contractori independenti

Ocazional folosim contractori independenti in afacerea noastra.Informatiile dvs.vor fi distribuite unor contractori independenti numai in cazul in care este necesar ca acestia sa indeplineasca serviciul pe care i-am contractat sa il indeplineasca in legatura cu afacerea noastra.Colaboratorii nostri independenti sunt ghizi turistici sau insotitori de grupuri sau reprezetanti locali ai societatii in diferite destinatii turistice.  

Informatiile pe care le colectam atunci cand interactionati cu site-ul nostru

Colectam si utilizam datele de la persoane care interactioneaza cu anumite caracteristici ale website-ului nostru,in conformitate cu aceasta sectiune si cu sectiunea intitulata Dezvaluire si utilizari suplimentare ale informatiilor dvs.

Posta

Daca ne contactati prin posta,vom colecta toate informatiile pe care ni le furnizati in orice comunicari postale pe care ni le trimiteti:interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor);pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru pastrarea evidentei corespondentei;este necesar pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs.(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protectia datelor).

Motivul pentru care este necesara pentru executarea unui contract:in cazul in care mesajul dvs.vizeaza furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs.inainte de a va furniza bunurile si serviciile noastre (de exemplu,furnizarea de informatii despre astfel de bunuri si servicii);noi vom procesa informatiile dvs.pentru a face acest lucru).

Telefon

Cand ne contactati prin telefon,colectam numarul dvs.de telefon si orice informatii pe care ni le furnizati in timpul conversatiei cu noi:interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor);pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru pastrarea evidentei corespondentei;este necesar pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs.(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Motivul pentru care este necesara pentru executarea unui contract:in cazul in care mesajul dvs.vizeaza furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs. inainte de a va furniza bunurile si serviciile noastre (de exemplu,furnizarea de informatii despre astfel de bunuri si servicii);noi vom procesa informatiile dvs.pentru a face acest lucru).

Transferul si stocarea informatiilor dvs.

Informatiile despre apelul dvs.,cum ar fi numarul dvs.de telefon si data si ora apelului dvs., sunt prelucrate de catre furnizorul nostru de servicii telefonice,Vodafone Romania,care se afla in Romania.Politica sa de confidentialitate este disponibila aici: https://www.vodafone.ro/privacy

Formular de contact

Cand ne contactati utilizand formularul de contact,colectam:nume,prenume,e-mail,numar de telefon.De asemenea,colectam orice alte informatii pe care ni le furnizati atunci cand completati formularul de contact in campul observatii.
Daca nu furnizati informatiile cerute de formularul de contact,nu il veti putea trimite si nu vom primi solicitarea dvs,prin urmare nu vom putea raspunde.
Temeiul juridic pentru prelucrare:interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Interes legitim:pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru a pastra evidenta corespondentei.
Temeiul juridic pentru prelucrare:este necesar pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs.(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Motivul pentru care este necesar pentru executarea unui contract:in cazul in care mesajul dvs.vizeaza furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs. inainte de a va furniza bunurile si serviciile noastre (de exemplu,furnizarea de informatii despre astfel de bunuri si servicii);noi vom procesa informatiile dvs.pentru a face acest lucru.

Informatiile pe care le colectam atunci cand ne contactati

Colectam si utilizam informatiile de la persoanele care ne contacteaza in conformitate cu aceasta sectiune si cu sectiunea intitulata Dezvaluirea si utilizarile suplimentare ale informatiilor dvs.

E-mail

Cand trimiteti un mesaj la adresa de e-mail afisata pe site-ul nostru,colectam adresa dvs.de e-mail si orice alte informatii pe care le furnizati in acel e-mail (cum ar fi numele dvs.,numarul dvs.de telefon si informatiile continute in orice bloc de semnatura din e-mail).
Temeiul juridic pentru prelucrare:interesele noastre legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul general privind protectia datelor).
Interes legitim:Pentru a raspunde la intrebarile si mesajele pe care le primim si pentru pastrarea evidentei corespondentei.
Temeiul juridic pentru prelucrare:este necesar pentru executarea un contract sau pentru a demara procesul de angajare intr-un contract la cererea dvs.(articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul general privind protectia datelor).

Motivul pentru care este necesar pentru efectuarea unui contract:in cazul in care mesajul dvs.vizeaza furnizarea de bunuri sau servicii sau luarea de masuri la solicitarea dvs.inainte de a va furniza bunurile si serviciile noastre (de exemplu,furnizarea de informatii despre astfel de bunuri si servicii);noi vom procesa informatiile dvs.pentru a face acest lucru).

Folosim cookie-uri?

Cookie-urile îmbunătățesc accesul la site-ul nostru și identifică vizitarea repetată.Mai mult decât atât,cookie-urile noastre sporesc experiența unui utilizator prin urmărirea și direcționarea în funcție de interesele lui/ei.Această utilizare de cookie-uri,cu toate acestea,nu este în nici un fel legată de orice informație personală de identificare de pe site-ul nostru.

Newsletter

Atunci cand va inscrieti la newsletter-ul nostru pentru a primi informatii despre promotii, evenimente sau concursuri de la noi prin formularele de abonare sau din orice alt formular in baza caruia va puteti exprima consimtamantul pentru a va inscrie in baza de date colectam nume,prenume,e-mail:consimtamantul dvs.(articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general privind protectia datelor);va dati consimtamantul pentru a primi newsletter-ul nostru,inscriindu-va pentru a-l primi,utilizand pasii de inscriere.

Pastram informatiile pe care le-ati folosit pentru a va inscrie la newsletter-ul nostru atata timp cat ramaneti abonat (cat timp nu va dezabonati) sau daca decidem sa anulam serviciul nostru de newslettere.

Transferul si stocarea datelor dvs.

Noi folosim un serviciu furnizat de o parte terta pentru a trimite newsletter-ul nostru si pentru a administra lista noastra de e-mailuri.Politica sa de confidentialitate este disponibila aici: https://www.polysoft.ro/ro/politica-de-confidentialitate.html
Informatiile pe care le trimiteti pentru a va abona la newsletter-ul nostru vor fi stocate in Spatiul Economic European pe serverele furnizorului nostru,in Romania.

Dezabonare

Noi folosim adresa de e-mail furnizată pentru a-ți trimite informații și actualizări referitoare la comanda,știri ocazionale despre companie,informații legate de produs etc.Dacă în orice moment dorești să te dezabonezi de la primirea email-urilor viitoare,vom include instrucțiuni de dezabonare detaliate în partea de jos a fiecărui e-mail.

Informatii despre log-ul serverului Web

Utilizam un server al unui tert,pentru a gazdui site-ul nostru web,numit Polysoft  SRL,a carui politica de confidentialitate este disponibila aici: https://www.polysoft.ro/ro/politica-de-confidentialitate.html Serverul nostru de site web inregistreaza automat adresa IP pe care o utilizati pentru a accesa site-ul nostru web,precum si alte informatii despre vizita dvs.,cum ar fi paginile accesate,informatiile solicitate,data si ora solicitarii,sursa accesulului la site-ul nostru (de exemplu,site-ul web sau URL-ul (link-ul) care v-a referit la site-ul nostru) si versiunea browserului si sistemului de operare.

Consimțământul

Prin utilizarea site-ului nostru,ești de acord cu politica noastră de confidențialitate.

Contact şi suport de date

Respectam Regulamentul 2016/679/UE.Ȋncepãnd cu 25 mai 2018,pentru orice întrebãri sau nemulţumiri te poţi adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea datelor prin e-mail protectiedate@operatortravel.ro

Posta:str.Pandurilor,bl.H,Parter,Mun.Dragasani,Jud.Valcea,OP 245700

Ne angajãm sã aplicãm toate mãsurile tehnice şi organizatorice pentru asigurarea securitãţii datelor tale personale,protejãrii lor împotriva distrugerii,modificãrii,dezvãluirii sau accesului neautorizat asupra lor.

*Observatii 

Pentru informare,site-ul web www.operatortravel.ro oferă linkuri către alte site-uri web.Rețineți că aceste site-uri web pot fi deținute și administrate de alte companii și organizații și pot avea politici de securitate și confidențialitate diferite.Operator Travel nu controlează și nu își asumă nicio răspundere pentru nicio informație,material,produs sau serviciu conținut sau accesibil pe aceste site-uri web.În astfel de cazuri,aceste terţe părţi sunt considerate şi ele operatori de date;pentru mai multe informaţii,consultaţi politicile lor de confidenţialitate. *orice persoană are,de asemenea,dreptul de a se opune,în mod gratuit şi fără nici o justificare,la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

 

Rezervari